Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Tinnitus? Hyperacusis?

Leer er maar mee leven, maar hoe?!

1. Wat is tinnitus? Hyperacusis?

Tinnitus is de waarneming van geluid, zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Er is sprake van een fantoomwaarneming.

Hyperacusis is een verminderde luidheidtolerantie van geluid en kan problematisch worden. Hyperacusis en tinnitus komen vaak samen voor, maar beiden kunnen ook afzonderlijk voorkomen.

Circa 25% van de algemene bevolking heeft ten minste eenmaal last gehad van tinnitus. Circa 10% heeft chronische tinnitus en ondervindt daarbij hinder tijdens het dagelijks leven, 4% zoekt daarvoor hulp.

Meestal voelen mensen met deze klachten zich niet begrepen, omdat de tinnitus alleen door henzelf gehoord wordt en ze vaak in de ogen van buitenstaanders “overdreven” reageren op normale geluiden. Er ontstaan vaak conflicten in de privé- en werksituatie en soms ook verlies van sociale contacten.

Omdat er bij tinnitus en overgevoeligheid voor geluid een voortdurende wisselwerking tussen lichaam en geest plaatsvindt, kunnen de klachten van grote invloed zijn op het psychisch en sociaal functioneren.

Sinds enkele jaren bestaat er wel degelijk een effectieve en succesvolle methode: Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Deze behandeling is door neurofysioloog Dr. Pawel Jastreboff (VS) en NKO-arts Dr. Jonathan Hazell (GBr.) ontwikkeld en is al langer bekend als succesvolle behandeling voor tinnitus en hyperacusis.

 

Bij Pro-Audio wordt deze behandeling onder leiding van een TRT gecertificeerde audiologe aangeboden en uitgevoerd.

 

2. Wat is TRT?

TRT is een methode waarbij zowel neurofysiologische- als psychische factoren nader bekeken worden. Beiden kunnen aan de basis liggen van tinnitus en/of hyperacusis.

TRT is gebaseerd op het neutraliseren en wegnemen van negatieve reacties die bij tinnitus en/of hyperacusis aanwezig zijn, zodat geleidelijke habituatie of gewenning kan ontstaat van de perceptie of het waarnemen van het tinnitus signaal zelf (Jastreboff, 2001).

 

3. Wat is het doel? 

Het doel is om de hersenen van de patiënt te hertrainen zodat ze de waarneming van de eigen tinnitus op dezelfde manier gaan waarnemen als eender welk ander geluid dat gehoord word maar niet als storend ervaren word (Jastreboff, 2001).

Tinnitus en de hinderlijke signalen worden gereduceerd tot “onbekende achtergrondgeluiden”. Hierdoor neemt de impact van tinnitus en/of hyperacusis op het leven af.

 

Dit alles kan door een goed inzicht te verschaffen in het neurofysiologisch model dat aan de basis ligt van de therapie.

 

Door middel van gespecialiseerde, nauwkeurige en gerichte geluidstherapie zorgt men  ervoor dat de tinnitus en hinderlijke geluiden (bij hyperacusis) door het brein op de achtergrond geplaatsts worden zonder dat ze de aandacht trekken. Zo verliezen ze hun betekenis en kunnen ze door het auditieve systeem als eender welk ander geluid gecodeerd worden. Voorwaarde is een nauwgezette afstemming en juist gebruik van geluidsverrijkende apparatuur. Hiervoor worden hoortoestellen bij een aanwezig gehoorverlies, ruisgeneratoren of combinatie toestellen die beide functionaliteiten hebben, maar ook andere aanvullende apparatuur gebruikt.

Daarnaast kan men door  intensieve counseling op basis van het uitgebreid neurofysiologisch model een goed inzicht in het mechanisme dat klachten veroorzaakt verschaffen. Dit is dan ook een ander essentieel onderdeel voor een goed resultaat binnen de TRT behandeling.

Een heel groot voordeel van TRT is dat de oorzaak van het tinnitus signaal onbelangrijk is. Op deze manier kunnen vele verschillende soorten tinnitus binnen TRT aangepakt worden.

 

Verlichting van tinnitus

De TRT  probeert de geconditioneerde reflex van het autonome zenuwstelsel te hertrainen, door de tinnitus en de externe geluiden op een juiste manier te mixen met achtergrondgeluiden en zo de reactie te verminderen en mogelijk ook de perceptie.

Geluidstherapie en eventuele ruistoestellen dragen ertoe bij dat het gehoorsysteem zich richt op externe geluiden, daardoor worden de negatieve auditieve signalen vervangen door neutrale en/of positieve signalen.

 

Verlichting van hyperacusis

Ook voor patiënten met hyperacusis kunnen geluid verrijkende toestellen en/of ruistoestellen een oplossing en/of verlichting bieden.

 

4. Aanvullende informatie

Elke patiënt wordt aan de hand van zowel vragenlijsten, als audiologisch onderzoek gescreend en opgevolgd.

Op basis van het verkregen holistisch beeld, zal de therapie individueel aangepast worden.

TRT neemt een bepaalde tijdsspanne in beslag. Dit is nodig om een zo optimaal mogelijke vooruitgang te kunnen bekomen.

Inzicht, begrip en toepassing van zowel het neurofysiologisch model als het gebruik van geluidstherapie nemen een bepaalde periode in beslag vooraleer ze volledig op punt staan. Hierdoor wordt een algemene behandelingsperiode voorzien van 12 maanden.

Indien nodig kan in samenspraak met patiënt en audioloog, de behandeling vroeger of later beëindigd worden.

Om in aanmerking te komen voor TRT, dient u vooraf contact op te nemen met Pro- Audio per telefoon of e-mail.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

Recent Comments